„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez „ ARMIR Sp. z o.o. Sp. K. z Siedzibą w Rudzie Śląskiej na potrzeby *:

  • Bieżącej rekrutacji
  • Przyszłych rekrutacji
  • Również na inne stanowiska

Zostałem poinformowany/a przez Administratora Danych Osobowych tj: ARMIR Sp. z o.o. Sp.K z Siedzibą w Rudzie Śląskiej, ul. Magazynowa 50 o tym, że:

  1. Podanie danych osobowych w CV jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

Konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przetwarzane na podst. Art.6 ust.1 pkt a i c

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.kwietnia 2016 (RODO)

  1. Przysługuje  mi prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

Prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu realizacji wymienionych praw należy przesłać e-mail z wybranym żądaniem na adres 

  1. Mam prawo do wniesienia skargi do UODO gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy ustawy

Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.kwietnia 2016 (RODO)

  1. Dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego lub zgodnie z wyrażoną zgodą (* zaznaczone w okienku)

lub nie dłużej niż 10 lat od dnia przesłania CV

  1. Moje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu”