EFS kolor

Projekt pt. „Wzrost konkurencyjności Spółki dzięki inwestycjom w środki trwałe”

Działanie 3.2. Innowacje w MŚP RPO WSL na lata 2014-2020

  1. Cele projektu

Ze względu na spowolnienie gospodarcze będące wynikiem COVID-19 Spółka podejmie działania zmierzające do obniżenia kosztów działalności (poprzez inwestycję w odnawialne źródła energii, co pozwoli ograniczyć zużycie prądu ze źródeł konwencjonalnych) oraz poprawy jakości świadczonych usług logistycznych (zakup specjalistycznych wózków widłowych umożliwi znaczne skrócenie procesów załadowczych i szybsze reagowanie na pojawiające się zamówienia).

  1. Planowane efekty

Głównym rezultatem projektu będzie zwiększenie produktywności Spółki oraz redukcja kosztów działalności, co pozwoli na optymalizację procesów, wpisze się w trendy panujące na rynku i wpłynie na wzrost konkurencyjności ARMIR Sp. z o.o. Sp. k. na rynku logistyki towarów mrożonych.

  1. Wartość projektu: 512 250,00PLN

  1. Wkład Funduszy Europejskich: 435 412,50 PLN

Kontakt

phone 728 659 660
email

baner ue